设为首页收藏本站

四季歌文学社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 154|回复: 1

2018年春节征文古诗词帖子汇集

 关闭 [复制链接]
 • TA的每日心情
  慵懒
  2018-11-2 15:50
 • 签到天数: 117 天

  [LV.6]常住居民II

  发表于 2018-2-23 10:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

  欢迎你来注册,这里有更多的热心朋友期待你的加盟参与。

  您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

  x
  本帖最后由 与时俱进需亮剑 于 2018-2-28 15:57 编辑
  6 _4 {1 l0 W* B  z: ^, d5 t7 F( Q9 e
  5 Q5 W- ~- Y) L3 `! W6 [: O1.《2018年春节征文》002号古韵v寒江孤篷
  + ^: ~7 Q! ^) U$ r1 R, O6 H7 N5 M) s              祭母0 D6 Z- Q! n4 G6 ?7 E
  天下至亲娘最亲,墓碑重见意沉沉。# y9 W1 c/ W% D  _' f, n
  纸钱成烬难收泪,梦境溶盐又渍心。0 G" G7 R6 C/ |2 }$ C
  洗净泥尘千担水,缝香岁月一枚针。6 Y  S* I0 Z) Y
  望归当日寻常事,只是如今谁倚门?
  5 O' i; [! M' F- o% Q+ g                      2018.1.16
  " C/ F9 }3 B" @3 a2《2018年春节征文》003号古韵 寒江孤篷
  6 H5 A) r/ D" n               祭父
    {3 d. V0 {3 R3 o( \1 i4 ^+ T9 e, u& \! k7 N' C5 R
  书生旧事已如烟,热泪暗吞咂苦咸。# G! }& ]7 N- S$ f: u/ H
  此地风霜酸枣树,何方芦苇故人船?
  " n# d+ P- [  G8 J. K且匍三拜酬八斗,唯愿一滴到九泉。
  * V# H/ @, N3 e% ^) g祭罢还添几张纸,春晖梦里忆当年。- V6 ?( h7 _! |: V) q
                        2018.1.16
  4 _* l: e- d/ n4 |* f3《2018年春节征文》004号 五律*祭祖节抒怀3 o3 A0 B  f& P6 g$ Q! P
                春风得意
  ' R1 l: `3 L/ A) G6 |. b3 I9 T十月朝来雨,苍天祭祖魂。# X* U8 B  n' ~3 J8 M1 d
  冥衣酬鹤老,草纸报仙恩。
  , D0 F# E5 I5 a. S9 \5 h不为先人富,惟教后嗣尊。
  4 t4 n! o$ p7 U2 H8 C5 z3 Q" W孝亲传万古,世代重乡根
  " I& f# n: z" E$ s! Q; A4《2018年春节征文》005号五律*忆咏樵夫; R+ y4 N+ Y1 `* z: _
            春风得意. ?9 c: n+ V5 ~! I) N- f
  隔窗疑贼雪,步院月高升。' |. z( d: }5 c- J$ Z
  半夜三盅酒,孤扁两捆绳。! q0 `5 K5 x) P* H/ A
  天寒头起雾,路远足融冰。+ ^# g" }& n& @: m: @
  为得居家暖,临河踏碎凌。% W! B* i, j7 k9 a+ i; k% l
  5《2018年春节征文》007号七律*咏老母送樱桃- [. E& _6 U9 y. y% C
             春风得意
  ) Z- f2 X5 z, [7 e4 t/ g久居书屋忘华年,春色醉融芳树颠。" M: M7 t- N  ?8 D, {1 t9 z
  樊素朱唇樱果妒,双亲皴手玉珠怜。  b3 Z8 K+ g$ y8 y
  芭蕉绿饰晶莹透,细雨微冲玛瑙鲜。
  5 b  A- G$ B3 Q2 |1 d五月人间梨杏早,向阳丹颗染红天。; H5 c; V+ z& q: u
  6《2018年春节征文》008号七律 寄祖父祖母$ ^1 l( ?$ @) P' ]
         春风得意    C. S' q* q! R/ U% b. B- P2 E
  逃荒野陌遇奇缘,半碗粗粮一线牵。
  & Q& Y/ K% [( i' M3 K泥灶点燃家里事,茅篷撑起雨中天。# O+ c; u/ |/ a' W
  桑麻丰茂勤衣食,儿女才高继圣贤。. V  C" c( d/ c% G) C3 S) g
  日月艰辛双鬓白,玄孙绕膝话流年。# K0 ]: S5 w5 E" l! y- \$ U
  7《2018年春节征文》009号七绝 生日思母
  , F5 G; z8 r1 V. x1 A: m        春风得意; O  j) T" o5 t# k0 A6 p. Z% ?
  金鸡四唱身为客,腊月梅开节欲兴。
  - U/ j5 O0 d- b8 o0 ]生日犹思慈母泪,愧无负米卧寒冰。% }; @: Y8 }$ E7 ]9 f" ~
  8《2018年春节征文》011号七律 家慈九十寿诞有感
  8 b4 [' S& ]' Z, Q8 p' C             竹林春+ D8 K# T5 L2 O, `' ?  l' J
  历经沧海与桑田,九十慈颜不老仙。/ f- n$ A8 L" t% N6 \: ?
  少小读书融笔墨,青春种稻引山泉。
  0 x% r% p9 s( V* N7 v" D" Q三更缝补灯如豆,一季辛酸心自禅。
  0 E$ y. C# \" k# S7 c盛世儿孙贤有继,期颐待祝月婵娟。
  , x. Z5 z$ N0 K5 O; B9【2018年春节征文】022号 七律临街忆丈人(原始首发). X, J$ q6 j. w
        细雨敲窗1 ^( E5 B' x( P, d% `# r4 I, I8 |5 O
  风中携女过桥沿,向晓托姻语带咽。! Z2 w$ T0 @; ~& O, j5 q# M3 ~
  冷冷街灯留吊影,戚戚甬路立慈颜。6 J) |' B; ?& t# \+ m. Y) S% D
  昔年巷陌今犹醉,往日星石不再圆。
  . P: v( E! P) L9 @! P& U0 {岁月如流掬在手,十分眷恋刻心田。3 j& o5 a4 d( ?' [4 r# _* u
  10【2018春节征文】023号 五律·雨中送孙
  " E& J0 I& W: B  ^( g    痴吟醉翁
  / u# U1 Y. P- n( ~4 Z$ {深秋连急雨,送稚校途中。打伞遮雏燕,淋衫护幼童。9 }! h9 b% S( T6 R
  叮咛犹恨少,学习且称雄。离别谆谆语,情牵白鬓翁。4 @1 E+ D) V* l2 n
  11【2018春节征文】024号 五律·父亲7 ~/ k9 r6 _0 C
       痴吟醉翁3 z7 S5 ]- _" C  |1 y3 a
  驹隙迅何匆,如今白发蓬。常嗟儿稚小,总愧父寒穷。
  ) t' F2 o; n4 U; }, U, m壮岁心思勉,耄年身板躬。曾经怀梦想,寄望后生雄。* j8 ^$ |- P* l" [
  12【2018春节正文】026号 古词满庭芳*贺父亲七十寿辰
  ( c5 |+ l0 r* S5 U1 Y9 h7 A  秋的惆怅$ ]* H) d8 F/ r2 }) [- p
  丹桂分枝,菊花吐蕊,盈盈一片秋光。金风玉露,酿得满庭芳。兼有芦花飞雪,三两片,嬉戏徜徉。佳期约、宾朋四座,共贺醉瑶觞。3 E! G8 p6 V: p) |7 ?- m
  家严今寿诞,人生七十,历尽沧桑。甚欣慰,晚年幸福安康。但得青松不老,如彭祖、福寿绵长。斜阳晚,浓情依旧,尽享碧云乡。7 [1 E: |8 y( N( t  i+ m/ m( c& j/ Z
  13【2018春节征文】030号 古词声声慢·致母亲0 v+ X( j+ c  `. i. X3 a
     周炜才
  1 h& {7 V7 p( I* l, H高山昂止,远水回环,音容宛在身边。) ^1 q/ u- O" e0 i. g0 \1 D* A
  苦经磨难休诉,半盏灯前。
  9 b( A: F, s1 r" s/ I朝勤晚劳不懈,怎忘却、三缕炊烟。
  6 d! |  d& n& |4 c念疾病、狠心将人折,含泪西天。2 @' ~9 r6 c0 z# h& M# w

  : X7 B* X3 s1 n* m垂爱常怀历历,孰曾惜、慈恩浩荡情绵。
  7 M  F# B& }, C9 N- I+ \有道儿孙洪福,几许堪圆。
  8 ~1 K2 _" G6 U5 r而今好时盛世,尽虚空、无报来年。+ p: F6 U8 v  A2 j6 e, D
  恨愁梦、寄吟唯诗赋,愿母安眠。% b: k" u, ~9 R' `
  14【2018春节征文】031号古词连理枝·寄母亲
  % ~( k4 I, Y% D) l) ^& H  周炜才# ]2 z# m5 O7 |9 W* G  o0 G  F
  密密灯前补,默默心中叙。
  # }& R3 ~3 U( k5 k4 _. d巧手耕耘,勤工俭朴,辛劳尘务。
  # x0 M. ^( p# T, U$ ]: V: O( A任鬓霜容皱、漫黄昏,叠成相思暮。
  $ w1 \; P) S, p8 e  _$ V' O, w6 I0 r9 A: p! G0 o
  把盏何能诉,报德焉知悟。9 }. u, A/ v& T$ t3 c
  历历萦怀,淋淋洗泪,万般无助。0 Z9 A8 u+ `: r( O7 h
  念远乡愁别、几多情,尽炊烟似缕。( v6 j- }2 o+ ?6 f6 i' A6 T
  15【2018春节征文】032号-七律·母亲的守望
  + Z% R6 R+ `( E  j* D    周炜才( `: h& F; ]. E0 Z
  凭窗望断返乡途,车疾尘弥两眼孤。7 z7 i2 n6 a) T6 w5 o6 O
  情愫随风追万岭,相思伴雨寄千衢。
  - O( v  W4 {! Z2 [% B* ~# P! ^山牵别恨心愁苦,水带离魂梦幻枯。
  & r4 [; x' c# A4 M' r幽影含颦灯下坐,默然深处泪倾湖。
  9 Y, y$ g' Y+ a3 [/ r5 p16【2018年春节征文】033号古词【惜琼花~皆乱成谬】' o$ e, F# H" p5 t
     陈小轩
  $ k+ M) C5 Z% C陈小轩:
  $ H1 c- ]+ A! x, H$ ?8 r8 P. e0 I! [【惜琼花~皆乱成谬】接马启增先生“黄昏后”
  ) H0 B9 F; y" @  {1 [+ @黄昏后,邀老酒,曲情缘旧友,心念知否。别离挥泪然携手,尤自愁烦,忧郁秋守。
  ( |; l! U; H  B2 F戚孤单,浓淡透,见风云月色,徵兆窗牖,梦求冥想魂归偶,楼阁思量,皆乱成谬。  ^8 o0 D+ z9 n; B8 Z- \

  ! B$ f" E. ]3 c9 H" n马启增先生:2 J' i" F2 }  R; L- r# X( M4 A6 g
  【感皇恩-黄昏后】接兰香句“恁把玉人收”(毛滂体). ^+ U4 l: n2 c
  恁把玉人收,闺楼滴漏。疏影窥光映东牖,帐帘微动,欲说小姝依旧。# k+ S8 X: V) L5 R" ?
  玉姬知我意,轻牵手。% A: _' u4 N2 B* H* Z# U  @" J, a
  风月无边,新词换酒。白雪阳春种红豆。蓟门烟树,人与景山花瘦。  V% g- f. g; P8 X/ }& k
  露凉君去也,黄昏后。' g5 U" B6 B; i, W
  17【2018年春节征文】034号古词【八六子~犹如靥梨弄唇】接马启增先生“满芳樽”2 T- k& A0 \" w! m7 Q. M9 h
      陈小轩, _, `+ f- g" B6 b; k' _' O  r; R1 t
  陈小轩:* ?0 z$ E% E. S
  【八六子~犹如靥梨弄唇】接马启增先生“满芳樽”2017-9-10 15:23:50
  3 n6 Z+ s* T" Q& y满芳樽,醉歌颜迹,天寒霜叶呈臻。恰露冷早秋邀云,风雨苍穹变换,关山迹幽境氤。  @; ^) w: R& ~! x* ]1 q
  楼台曲调吟君。秉笔留心同听,窗轩竹坠缤纷。" a$ p) S8 z) O9 f7 P/ d# W
  玉液烈仙神,共斟同醉,几杯何许,了却愁痕。
  / ~/ _3 M0 ?8 ^* m% M; z) t如今曰,览有枫红满谷,再涂日月寰尘。醉门神,犹如靥梨弄唇。
  3 J2 `; I  m0 k6 ~
  & U6 M- M9 `+ @, z马启增先生:, p% b0 y+ S" r  K# I
  【彩鸾归令】接陈小轩“川谷茵茵”(张元干体)2017、9、88 l2 l1 i4 w* }/ M; ^, e+ _, ^- G
  川谷茵茵,撂倒春风话美辰。睡莲雅态惹闲人,揖躬身。
  # ^3 D5 u: F2 U翠痕紅浥纶巾瘦,玉带花娇绾靓雯。帝都夤夜数家珍,满芳樽。! |4 u  S4 V: Z( |% a  B( W0 f
  18【2018年春节征文】035号古词【洞仙歌~倦留阡陌】接马启增先生“御园晓月
  6 o1 E  X1 {" S     陈小轩% T. b# l0 |1 H2 W3 e
  陈小轩:
  : L* m! E6 G8 `/ r/ S* N【洞仙歌~倦留阡陌】接马启增先生“御园晓月”2017-9-7 19:27:06
  ! y2 I- ^4 E5 p; `. w; C' `6 }* D: l7 v; `5 e  x3 e# R# z. q
  御园晓月,览星辰堆积。昨夜风来断魂魄。0 K% e4 G$ R# t  O1 d: [6 f
  梦依稀,远见云影凝窗,摇竹笛,欹寄颜横鬓脊。
  - C0 K4 D1 B2 H默然时已卯,游日初升,天籁音频欲何剧。
  2 O/ K, R" m/ t% o' G岁月彻消磨,运转中秋,情思淡,紫霞低策。
  : Q7 A, U; ]9 q9 W俱往事、清心畅幽香,更不禁经年、倦留阡陌。/ J) |* Q( P2 ]8 i

  9 I. j- p. U( \4 J$ E& ?; K马启增先生:
  & |6 F' J2 _  Q4 w【杏花春慢~御园晓月】和陈小轩“皆乱成谬”2017、9、7& z: Q; O  f, U2 N& w( g1 c5 O
  皆乱成谬,鹅柳初坼,新翠嫩苞时节。紫燕成对舞,此迅景、堪令骚人凝瞥。* p$ H/ C! W- j& _. D$ L
  烟遮夢靥。降淡雾、妆涂南粤。见晓日催绽红英,占了袖风清洁。
  ( n  ^$ j- A3 S" V# A词坛罕见几枝,算该是癯仙,且留春叠。悟尽当羽化,竞是那、桃李为蹊词拙。蝉鬓薄雪。1 N% m2 _3 i0 X' n, |8 D
  正对饮、圆月无歇。最爱惜、琼岛春晖,御园晓月。: v+ J  R$ q/ {( n
  19【2018春节征文】051号 七律--祝福王晓光老师五十金婚既八十大寿
  , q* A: s* F( n$ G  U, L0 S   逸而尚思5 d4 X, ~& y7 f1 j8 B3 ~
  相契同心五十年,彩霞高挂晚晴天。
  + X0 S; A) _) w闲居阿里留香满,龙马精神共寿延。5 i3 e+ d: z: I7 \
  敢逐青云酬素志,更将红叶话良缘。1 D' ?4 m" ]+ |9 [% u
  一双伉俪添筹算,八十风流不羡仙。" l8 @* \/ l+ y6 B) n9 \  @  ]
  20[2018年春节征文]055号古新韵主题赞/ z- P: j7 o$ L$ k- x- U
      西唐愚叟
  ) }# b& U3 l. Z; L1 x 春节诗赛主题赞(新韵)) y( a! d3 U+ W& x* u! A8 e1 O
                    张  兴  a0 K! b  v- o( u4 d
  一年一度庆新春,诗赛主题疼爱人。
  3 s" K" Q5 p+ ^% f树立知恩回报品,养成行善悲慈心。2 P7 u- j3 P! X# M% v( M8 b/ e( q+ a
  弘扬社会正能量,构建家庭大温馨。4 C6 n* X2 e9 M9 Y' w
  共创和谐氛围境,同吟时代主旋音。) x/ T; [" q7 u+ y8 ]' R
  21【2018年春节征文】003号七律岳母 (原创支持贴,不参评)6 _+ e( p9 e8 Z3 i* d1 `
         细雨敲窗
  1 ?9 ?, f* o8 c6 A/ P# I背篓齐肩遍处飞,风霜雨雪莫辞违。$ C# I2 z. }" ]% ^
  虽无妙手能医世,但有香心可济危。
  & o5 _+ ^, C- A- L  `满室儿孙装脑际,一腔热血壮门楣。% l: l2 |# M( D, e' C; Q) K* b
  纤纤鹤影今犹在,灿灿欢容沐曙晖。
  ! A7 }9 ~3 \6 k2 U9 T22【2018年春节征文】057号七律两首.初五送别(新韵)         3 ~- L! R- H, ~; I9 |
          与时俱进需亮剑 - u, T2 u; Z- ^  ^! _( b; D

  # \# T1 y3 L+ T. z" u其一 ( E. X. v7 J: i/ K' V) X
  佳节未过送儿忙,飞雪忽来似有伤。
  ) r+ a; |: G% o' J9 \一见钟情千里觅,百年相守九天长。
  + U/ ~( X& n3 T: S7 W$ f; E! O幸福难挡逐兴旺,发展仍需靠自强。 - g+ H4 Y. y$ w. J# d2 f- ?6 d
  约好良缘亲定日,重逢斗酒不须狂。
  3 p* s* H# t- Z+ Q3 l% o
  7 u+ `* K8 U, j+ G/ ]1 J其二
  & Y* U+ L+ e8 E' C( h5 p雪花飞舞奔潇湘,何故新年却远方。$ F! }( v. d9 ?, Z$ i
  莫道团圆如梦里,只因独恋楚娇娘。
  # c6 y7 r$ l8 a# t0 Z5 e子贤未必长相守,父母焉能不断肠。
  0 x1 H+ s# k& G% e# ~3 ]最是离情无可诉,豪言怎盖个中伤。4 _0 c% |+ |( x( N8 P: T/ x0 s

  8 x$ ^, c4 E  ?5 k1 V( U, r23【2018年春节征文】058号 古词 鹧鸪天.雪中思母(首发)          与时俱进需亮剑 6 l# O3 R# {7 I$ K& d" ]
  大雪哀飞天亦悲,落花有意送君归。( u1 j3 O/ {+ ~0 c6 C' e3 f
  北风彻骨安能忘,此景犹存在眼眉。" F3 c5 B* @$ _" @; l+ m  X/ ^
  思若水,诉之谁,三年已去快如飞。, e2 [% A7 }, l
  今朝又遇梨花舞,慈母尊容却不回。+ O6 |! Z6 F- V4 ^( n! O/ W* G
  24【2018年春节征文】 059号古词 少年游.母亲     细柳清风
  0 M5 B( e/ h+ b# h: t! k& d( e5 R* }0 x" W" g5 |3 j" f# O# ^1 h1 Q
  寒窗悬月,油灯置案,疮手捻新棉。
  $ r( G# {$ N3 E" |% b0 a线穗攒山,纺车无怨,风起白云翻。
  - G4 k& e+ ^" |& @( W- z$ L! D# ~* y; n+ X2 b: v
  东方欲晓人难寐,青泪出眉湾。
  5 D* x$ i3 c5 e. c  a; O% Z忆想当年,稚童懵懂,怎解那时艰。
  回复

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  奋斗
  2016-3-12 05:47
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来乍到

  发表于 2018-2-26 13:52:57 | 显示全部楼层
  略加修改,已编辑
  回复 支持 反对

  使用道具 举报

  您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

  本版积分规则

  QQ|Archiver|手机版|小黑屋|四季歌文学社区 ( 苏ICP备13026433号-1  

  GMT+8, 2018-11-14 00:55 , Processed in 0.097614 second(s), 24 queries .

  Powered by Discuz! X3.1

  © 2001-2013 Comsenz Inc.

  快速回复 返回顶部 返回列表